Se alla

Stoppa extremismen i skolan

Fredag 21 maj 2021

Idag skriver Liberalernas skolpolitiska talesperson, Roger Haddad, på GP debatt att det är allvarligt att huvudmän som sympatiserar med extremistiska organisationer tillåts bedriva skolverksamhet med offentliga medel.

Debatten om konfessionella respektive icke-konfessionella skolor, men med religiösa inslag har debatterats under lång tid. I dag får konfessionella inslag förekomma på en friskola, men inte i undervisningen. Ett bekymmer är att vi än i dag inte vet hur många fristående skolor med konfessionell inriktning som finns. En siffra som redovisats är runt 70 skolor.

Liberalerna menar att Skolinspektionen måste få en samlad bild av vilka skolor som har tillstånd och vilken verksamhet de tänker bedriva. Inte minst är det viktigt att veta detta för elever och föräldrar när man söker skola.

Liberalerna menar att en anmälningsplikt måste införas vid ansökan om start av en konfessionell skola. Skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskap och fostra demokratiska individer. Det är allvarligt att det finns skolor där religiösa inslag förekommer i undervisningen i strid med skollagen och att det också finns huvudmän som sympatiserar med extremistiska organisationer som tillåts bedriva skolverksamhet med offentliga medel.

Dessutom måste skollagen ändras så att regelverket även omfattar pedagogisk omsorg men också att Skolinspektionen får verktyg att kunna ingripa direkt.

Läs hela debattartikeln  här.