Se alla

Stödet till enskilda näringsidkare förlängs

Måndag 21 december 2020

Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson presenterar idag ett förlängt stöd till enskilda näringsidkare i ytterligare två månader.

Under pandemin har många enskilda näringsidkare drabbats hårt ekonomiskt. Vissa av dessa företag har inte kunnat ta del av de krisåtgärder riktade till företag i form av korttidspermittering eller omställningsstöd. I och med de mer strikta restriktioner som regeringen presenterade i förra veckan är detta ett viktigt besked.

Vi vill lämna det här beskedet tidigt för vi ser att många småföretagare har det riktigt tufft nu, säger Mats Persson till TT.

För januari och februari gäller nu att enskilda firmor kan söka stödet om de haft en årsomsättning på minst 180 000 kr och att tappet för januari och februari 2021 ska ha varit minst 30 procent jämfört med samma period 2020.

Liberalerna stänger inga dörrar för framtida krisåtgärder med syfte att rädda så många jobb och företag som möjligt. Efter årsskiftet kommer regeringen presentera en extra ändringsbudget som detta förslag kommer finnas med i.

Läs mer här.