Se alla
Mats Persson pension

Stöd till företag förlängs

Torsdag 1 april 2021

Idag kan Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, Mats Persson, presentera ytterligare stöd till företag som drabbats hårt av pandemin. För att så många som möjligt ska ha ett jobb att gå till även efter pandemin är det viktigt att de företag som har drabbats hårt på grund av restriktioner fortsätter få ekonomiskt stöd.

Nu förlängs omställningsstödet för särskilt drabbade företag med ytterligare nio månader. Samma restriktioner som gällde det tidigare stöd som riktar sig till företag som påverkas av förbudet mot allmänna sammankomster, Sveriges inreseförbud och UD:s reserekommendationer omfattas även av förlängningen. De företag som inte kunnat bedriva sin verksamhet alls som följd av förbudet av att mer än 50 personer samlas, som sedan blev till ett förbud till att samlas mer än åtta personer, kan nu få ersättning för upp till 100 procent av sina fasta kostnader från juni 2020 till april 2021. De företag som delvis kunnat bedriva sin verksamhet kan få upp till 75 procent av sina fasta kostnader täckta.

Utöver detta förlängs även kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala i ytterligare två månader. Det gäller nu fram till och med sista juni 2021 och omfattar alla arbetsgivare.

Vi ser att smittspridningen ökar nu och det är klart att det kommer att öka sjukfrånvaron. Därför är det viktigt att avlasta de företag som drabbas, säger Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson till TT.

Mats Persson intervjuas av TT.