Se alla

Stärkt arbetslinje i höstens budget

Torsdag 10 september 2020

Långtidsarbetslösheten riskerar biter sig fast. Därför har Liberalerna i budgetförhandlingarna inför 2021 varit pådrivande för att öka drivkrafterna till arbete och prioriterat arbetslinjen. Idag presenterar Liberalerna tre förslag för att få fler i arbete och göra det mer lönsamt att gå från bidrag till jobb. Med ett eget jobb och en egen lön kommer frihet och egenmakt. Med en vässad arbetslinje kan Sverige bli möjligheternas land för alla.

  • Satsning mot felaktiga utbetalningar inom a-kassan. Det är centralt att arbetslöshetsförsäkringen inte blir en långvarig inkomstkälla. Därför behövs ett jobbfokus i a-kassan. Allt för många arbetslösa tackar nej till erbjudna jobb och tillämpningen och sanktionerna varierar hos a-kassorna. Liberalerna kan idag presentera ett insatspaket mot fusk inom a-kassorna med tuffare krav. Där föreslår vi mer resurser för att stärka kontrollarbetet när det gäller arbetssökandes sökaktiviteter och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen.
  • Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd. Incitamenten att arbeta, inte att gå på bidrag, måste öka. Försörjningsstödet är en fattigdomsfälla då marginaleffekten kan uppgå till 100 procent, d.v.s. hela inkomstökningen vid arbete försvinner när försörjningsstödet trappas ned lika mycket. Liberalerna kan idag presentera att det inom ramen för höstens budget införs en princip om hälften kvar för den som lämnar bidragsberoende för arbete. På så sätt lönar det sig att gå från bidrag till arbete. Detta genom att den s k jobbstimulansen utvidgas från dagens 25 procent till 50 procent.
  • Utvidgning av Växa-stödet. Liberalerna presenterar dessutom ännu en satsning för de företag som drabbats hårt av krisen. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda, även kallat växa-stödet, utvidgas tillfälligt till företag som inte har någon anställd och som anställer ytterligare en eller två personer samt till företag med en anställd och som anställer ytterligare en person.

Läs mer om jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och fusk inom a-kassan här.

Läs mer om Växa-stödet här.