Se alla

Skolan är vägen in i det svenska samhället

Söndag 11 september 2016

Integrationen börjar i skolan. Det är i skolan som barn, oavsett sin bakgrund, ska ges möjligheter och livschanser. Här ska barnen rustas för en framtid som ansvarstagande medborgare med de rättigheter och skyldigheter som det innebär att leva i ett demokratiskt land. Skolans värdegrund speglar de liberala värderingar som kittar samman vårt samhälle – om individens frihet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vårt land har tagit ett stort ansvar för att ge många människor en fristad i en tid med den största flyktinginvandringen sedan andra världskriget. Flera kommuner är hårt ansatta och många familjer förpassas till storstädernas förorter, där barn växer upp i trångboddhet, utan att se vuxna gå till jobbet, där bidragsberoendet är stort och där flertalet inte talar svenska. Några förorter har blivit enklaver präglade av religiös fundamentalism och där liberala värderingar trängs undan.

Vi ser nu att de religiösa friskolorna riskerar att bli en samlingspunkt för nyanlända barn som där isoleras från det svenska samhället och får möta färre elever med svenska som modersmål.. Skolan som ska vara en brygga in i det svenska samhället riskerar att bli en enklav som isolerar de barn som mest av alla behöver en väg in. Vår uppgift i en tid när integration behövs mer än någonsin är att ge dessa barn fler möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Då är skolan avgörande.

Därför föreslår vi till Liberalernas landsmöte att ta ställning för ett stopp för religiösa friskolor i Sverige. Det betyder att nya tillstånd till nya sådana skolor inte får ges. Det måste också innebära att befintliga konfessionella skolor inte ges tillstånd att utöka antalet elever.

Vi kan inte stillatigande se på när barn riskerar att få en allt längre startsträcka in i det svenska samhället. Integrationen börjar i klassrummet i mötet mellan nyanlända elever och det svenska samhället.

Läs hela artikeln här.