Se alla

Satsningar 2024 för minskad klimatpåverkan

Onsdag 6 september 2023

Sverige ska nå hela vägen till nettonoll utsläpp 2045. Det var budskapet från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på den pressträff som hölls under onsdagen. På pressträffen presenterade ministern regeringens förslag till klimatsatsningar för 2024 för minskade utsläpp:

Kraftig stärkning av klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd som kan ges till investeringar på lokal och regional nivå för att minska klimatutsläppen, t.ex. i laddinfrastruktur, inom jordbruk, livsmedelsproduktion eller avfallshantering. Klimatklivet kan även gå till att ställa om bostadsuppvärmning från fossilt till hållbart, till exempel fjärrvärme.

Regeringen föreslår en kraftig stärkning av klimatklivet, för att öka investeringarna som bidrar till minskade klimatuttläpp.

Satsning på tunga och lätta elfordon

De senaste åren har fler miljövänliga och/eller eldrivna arbetsmaskiner, lastbilar och bussar introducerats i landet, och svenska tillverkare är ledande i denna utveckling. För att stödja att fler miljövänliga fordon introduceras vill regeringen inrätta ett marknadsintroduktionsstöd för miljövänliga arbetsmaskiner, lastbilar och arbetsmaskiner samt för eldrivna bussar.

Även antalet lätta lastbilar växer snabbt och de spelar en viktig roll för Sveriges företag. För att snabba på elektrifieringen föreslår regeringen ett marknadsintroduktionsstöd även för lätta lastbilar till företag.

90 procent av personbilarna på Sveriges vägar är bensin- och dieselbilar. För att minska utsläppen behöver fler ställa om till en klimatsmartare bil. Därför föreslår regeringen en tillfällig skrotningspremie för den som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil istället.

Stor satsning på återvätning av våtmarker

Våtmarker spelar en stor roll för klimatet och ger miljönytta på många olika sätt, till exempel genom att minska utsläppen, förbättra vattenkvaliteten, öka den biologiska mångfalden, minska risken för översvämningar och stärka skyddet mot torka och brand. Regeringen vill göra en långsiktig och storskalig satsning på att återväta våtmarker.

Klimatmålen ligger fast

De svenska klimatmålen ligger fast och ska nås. Det gäller både etappmålen och det långsiktiga målet om nettonoll år 2045 och nettominus därefter. Även EU:s klimatpaket Fit for 55 innebär ny skarp klimatlagstiftning på EU-nivå, med tuffa mål för Sverige.

För Liberalerna och regeringen är det självklart: Sverige ska fortsätta ligga i framkant och hålla hög fart i klimatomställningen.