Se alla

Satsning på Sveriges värdefulla natur

Onsdag 27 september 2023

Liberalerna och regeringen vill stärka den biologiska mångfalden och att fler ska få njuta av Sveriges underbara natur. Därför innehåller förslaget till statsbudget för kommande år en storsatsning för skydd av värdefull natur.

En välmående natur och ett välmående ekosystem är viktigt för vår livsmiljö. De kommande tre åren stärker vi skyddet med totalt 1,5 miljarder kronor. Satsningen innebär att områden som är värdefulla för naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv skyddas genom att en ersättning betalas till fastighetsägare.

Genom satsningen ska värdefull natur skyddas genom att en ersättning betalas ut till de markägare som myndigheterna har träffat frivillig överenskommelse med. Förhandlingarna med markägare baseras på frivillighet, vilket ska vara en grundläggande utgångspunkt och det huvudsakliga arbetssättet i skogsskyddet.