Se alla

Nyamko Sabuni: Tillsätt en kriskommission mot barnrånen

Antalet barn som rånar andra barn har mer än fördubblats på fyra år. Nu kräver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni att regeringen tillsätter en kriskommission mot barnrån.

Tisdag 11 februari 2020

Den dramatiska ökningen av fall där barn utsätter andra barn för brutal våldsbrottslighet är på väg att eskalera till en nationell kris. Det är mot bakgrund av detta som Liberalerna kräver att regeringen inrättar en kriskommission som har som uppgift att föreslå konkreta förändringar inom prioriterade områden.

– Samtalen vid matbordet idag handlar om att förbereda sina barn om hur de ska agera om de råka ut för de här barnbrottslingarna. Men det handlar inte bara om att de tar saker. De misshandlar och förnedrar sina offer, säger Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna.

Sverige ska inte vara ett land där unga människor är rädda för att utsättas för våld. Berörda myndigheter måste utrustas med de verktyg som krävs för att kraftfullt markera och bryta nya destruktiva utbredningar av kriminalitet bland unga. Kännbara konsekvenser måste till även för unga förövare.

– Vi måste inse att brottsligheten går ned i åldrarna. Det är inte längre ungdomar. Nu är barn som begår grova brott mot andra barn och det kan vi inte acceptera, säger Nyamko Sabuni.

Kriskommission ska få i uppdrag att ta fram såväl kraftfulla insatser att genomföra direkt och långsiktiga reformer inom fyra områden:

  1. Stoppa rekryteringen av barn in i kriminalitet.
  2. Hantera barn som redan är kriminella.
  3. Stödja barn som brottsoffer.
  4. Återta kontrollen över utsatta stadsdelar.

Sedan tidigare har Liberalerna presenterat en barnrättsrapport med flera förslag för att vända utvecklingen.