Se alla

Sabuni: Inför en lagringspeng för att samla in koldioxid

Torsdag 13 februari 2020

Utsläppen av klimatgaser ska minska kraftigt. Idag tar Liberalerna ett nytt initiativ för att Sverige ska få en vassare klimatpolitik på plats. Det handlar om ett omtag i svensk klimatpolitik. Tidigare har vi tagit betalt för utsläpp genom skatter och utsläppsrätter. Men vi har inte tagit till vara möjligheten att fånga och lagra koldioxid.

Vi föreslår idag en lagringspeng för att få bort koldioxid ur atmosfären. Det innebär att den som samlar in koldioxid ska kunna tjäna motsvarande summa som det idag kostar att släppa ut.

När koldioxidskatten kom 1991 infördes ett pris på att släppa ut koldioxid. I snart 30 år har därför den som släpper ut koldioxid fått betala för att i någon mån kompensera för de skador utsläppen orsakar. Det är en bra princip. Den som förorenar ska betala.

Det är nu dags för nästa steg; att betala den som fångar in koldioxid. Detta för att ersätta den nytta samhället har av att koldioxid permanent försvinner från atmosfären. Den som städar upp ska få betalt.

Dagens industri skriver om förslaget här

Läs hela förslaget här