Se alla

Roger Haddad: Angrip kvalitetsbristerna i skolan, inte valfriheten

Torsdag 13 februari 2020

Vänsterpartiet har fastnat helt i sin politik utan att vilja acceptera att tusentals elever och föräldrar aktivt, av olika anledningar, har valt att välja att gå i en fristående grundskola eller gymnasieskola. Ungefär 15% av Sveriges grundskolelever går i fristående skolor medan drygt 27% går i fristående gymnasieskolor. Att lejonparten av eleverna i grundskolan går i kommunala skolor och att det även där finns omfattande och oacceptabla skillnader i kvalitet, studiero och tillgång på utbildade kompetenta lärare låtsats Vänsterpartiet inte om. Istället tar man upp ett enda exempel och generaliserar. Angrip istället bristerna i systemet som har tillåtet att vissa skolor kan använda regelverket på ett felaktigt sätt.

Liberalerna har under många år, lokalt som nationellt, aktivt kritiserat de omfattande bristerna som finns i såväl kommunala som fristående skolor. Vi vill att det ska bli enklare att återkalla tillstånd för friskolor som återkommande varit föremål för kritik från Skolinspektionen. Undermålig undervisning, brister i kvalitet och en verksamhet som inte ger elever en bra skolgång ska inte få bedriva skola. Tillståndet ska återkallas, det gäller också skolor med koppling till extremism och radikalisering. Här har vi i över ett år pressat regeringen på åtgärder. Men även dåliga kommunala skolor måste enklare kunna stängas ner. Före jul tillsattes en utredning med uppdrag att se över dessa frågor som Liberalerna har drivit och fått in i Januariavtalet.

När det gäller specifikt Elma så anser vi att regelverket måste ändras omedelbart. Skolan ska inte kunna fortsätta ta emot statsbidrag och definitivt inte fortsätta ta emot nya elever så länge domstolsprocessen inte är avslutad. På denna punkt skiljer sig inte Liberalerna och Vänsterpartiet. Däremot skiljer vi oss åt genom att Liberalerna tillskillnad från Vänsterpartiet lagt fram skarpa förslag i riksdagen och också begärt att ärendet ska upp på kommande möte med insynsrådet hos Skolinspektionen för att bedöma om det finns fler hinder för inspektionen att ingripa mot den här typen av skolor.

Vänsterpartiet måste acceptera att valfriheten är här för att stanna. Det bygger på att vi tillåter människor göra egna välgrundade aktiva val. Det ska inte Vänsterpartiet diktera. Vår främsta roll är att kraftfullt skärpa och öka granskningen, kontrollen och inspektionens verktygslåda för att snabbare och direkt kunna ingripa vid brister i undervisningen.

Roger Haddad (L)

Vice ordförande i Utbildningsutskottet

Liberalernas skolpolitiska talesperson

 

Texten är en replik till Vänsterpartiet debattartikel ”Eleverna är förlorarna i högerns friskolekaos” som publicerades i Aftonbladet den 10 februari.