Se alla

Revidera läroplanen för mer faktakunskaper och katederundervisning

Söndag 11 mars 2018

2011 års läroplan, med bl a de ämnesvisa kursplanerna med betygskriterier i varje ämne, var ett stort steg framåt mot en mer kunskapsorienterad grundskola. Men det är Liberalernas uppfattning att 2011 års läroplan nu bör revideras och att ytterligare steg tas mot en än tydligare kunskapsinriktning. En ny Alliansregering i höst bör därför besluta om en läroplansrevision för grundskolans läroplan och den ska genomföras av yrkeserfarna och skickliga ämneslärare.

– För att nå högre resultat i grundskolan behöver vi lägga om arbetssättet. Det krävs mer fokus på grundläggande bas- och ämneskunskaper. Skolan behöver mer traditionell katederundervisning och mindre av att elever ska analysera kunskapsområden i stora projektarbeten, säger Jan Björklund, partiledare för Liberalerna.