Se alla

Regeringen straffar ut kärnkraften genom höjd skatt

Energiminister Baylan ombeds komma på krismöte i Näringsutskottet

Fredag 5 juni 2015

Energiföretaget Eon överväger att stänga ytterligare två kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn. Vattenfall har tidigare aviserat att Ringhals 1 och 2 kan komma att stängas i förtid. Därmed kan fyra av tio svenska reaktorer komma att avvecklas under de kommande åren.

– Vi får återigen signaler om att fungerande kärnkraftsreaktorer stängs i förtid vilket vore djupt bekymmersamt för svensk energiförsörjning som idag är stabil, säker och koldioxidfri. Jag är djupt oroad över att energiminister Baylan och regeringen faktiskt inte ser allvaret i detta. Jag kommer därför ta initiativ till att energiminister Baylan ombeds komma till Näringsutskottet för ett krismöte, säger Maria Weimer, energipolitisk talesperson för Liberalerna.

– Det är inte marknadsekonomiska krafter som tvingar kraftbolagen att stänga fungerande kärnkraftverk. Regeringen straffar ut kärnkraften genom höjd effektskatt samtidigt som andra energislag får subventioner. Men en förtida stängning av fungerande reaktorer är dåligt för svensk energiförsörjning, dåligt för jobben och dåligt för klimatet, avslutar Maria Weimer.