Se alla

”Regeringen offrar skolan.”

Måndag 16 april 2018

Kommentar angående regeringens vårbudget av Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna:

”Var sjätte elev lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Att skolan får lika mycket pengar i budgeten som elbåtmotorer visar att regeringen offrar skolan. Det är mycket oroväckande. Istället krävs nu satsningar på kunskap, studiero och att höja läraryrkets status.”