Se alla

Regeringen backar om skattehöjningar – bra för Sverige.

Lördag 26 augusti 2017

Regeringen meddelade på lördagen att man drar tillbaka förslagen om nya regler för delägare i fåmansbolag och att fler ska betala statlig skatt. Man avser även presentera en reviderad variant av den så kallade flygskatten.

– Regeringen backar om skatterna och det är välkommet. Två av tre dras tillbaka helt och den tredje reformeras. Det här är bra för jobben och Alliansens syfte har i allt väsentligt uppnåtts, säger Björklund till TT.

Misstroendeförklaring mot ministrar på grund av skatter är därmed inte längre aktuellt.