Se alla

Rädda coronagenerationen

Fredag 23 april 2021

Många barn och ungdomar mår dåligt under coronapandemin. Naturliga skyddsnät försvinner när skolor undervisar på distans samtidigt som det byggts upp en omfattande kunskapsskuld. Nu måste staten ta ansvar för att kompensera denna skuld: Kan staten stänga undervisning måste staten också skapa möjligheter att ta igen det som förlorats. Idag presenterar vi en handlingsplan med skarpa förslag, skriver Nyamko Sabuni (L) och Ulf Kristersson (M) på DN Debatt.

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat under pandemin och samtal från barn med ångest och nedstämdhet samt från barn som utsatts för fysiskt och psykiskt våld har också ökat kraftigt.

Dessutom har en allvarlig kunskapsskuld har byggts upp när skolor stängt och hundratusentals svenska gymnasister fått sin utbildning reducerad till distansstudier.

Elever som har fått sämre förutsättningar för sin utbildning och därmed riskerar sämre betyg måste från och med sommaren 2021 kompenseras med extra insatser så långt det över huvud taget är möjligt. Samtidigt krävs kraftfulla åtgärder för att möta den ökade psykisk ohälsan och för att hjälpa barn som har drabbats hårt i dysfunktionella familjer.

Moderaterna och Liberalerna tar nu de första stegen för att hjälpa barn och ungdomar och presenterar en handlingsplan i tre delar.

  • Vi vill komma tillrätta med utbildningsskulden.
  • Vi vill vidta åtgärder mot ungas psykiska ohälsa i pandemins kölvatten.
  • Vi vill se nya åtgärder för att skydda vålds- och hedersutsatta barn.

Läs hela debattartikeln här.

Här kan du se Nyamko och Ulf i Nyhetsmorgon.