Se alla

Paulsen: Djurhälsolagen är slutförhandlad!

Måndag 1 juni 2015

Idag har Marit Paulsen (FP) haft de avslutande förhandlingarna om sin nya djurhälsolag med Ministerrådet och EU-kommissionen i närvaro av EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis och Lettlands EU-ambassadör, Juris Štalmeisters.

Den nya djurhälsolagen är den första EU-lag i historien som slår fast sambandet mellan djurs välbefinnande och folkhälsan, ett viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistensen hos djur, människor och i miljön.

– Efter 40 års kamp för djuren skymtar jag målsnöret. Denna nya lag kommer att bli en viktig verktygslåda för djurens välbefinnande i framtiden, säger Marit Paulsen (FP).

– Varje djurhållare blir bl a skyldig att tillämpa principerna om god djuromsorg och en försiktig och ansvarsfull användning av medicin, säger Paulsen och tillägger att lagen gör det mycket svårare att använda antibiotika som ”ett paraply” för att dölja dålig djurhållning.

Drygt 50 år av EU-lagstiftning, uppdelat i 39 olika lagar, ersätts nu av en tydlig ramlag med klara principer och målsättningar som kommer att vara lätt att förstå och tillämpa för de många miljoner som dagligen hanterar djur.

– Ett strålande, konkret exempel på att det faktiskt går att förenkla EU:s regler, avslutar Paulsen som är mycket nöjd efter de framgångsrika förhandlingarna.