Se alla

Partiråd om ställningstagande i regeringsfrågan

Onsdag 2 januari 2019

Riksdagens talman Andreas Norlén har den 19 december meddelat vilken tidsplan som kommer att gälla för den fortsatta processen för regeringsbildningen.

Talmannen kommer måndagen den 14 januari 2019 att kalla till sig partiernas företrädare för att informera sig om deras ställningstaganden i regeringsfrågan. Han kommer därefter att samma dag lägga fram sitt förslag till statsminister för omröstning den 16 januari. Blir kandidaten inte vald kommer talmannen att göra en fjärde och sista nominering den 21 januari med beslut i kammaren den 23 januari. Avslås även talmannens fjärde förslag ska, i enlighet med grundlagens bestämmelser, extra val till riksdagen hållas inom tre månader.

Eftersom talmannen kommer att begära besked från partierna måndagen den 14 januari bör partirådet sammankallas dessförinnan för att behandla Liberalernas ställningstagande i regeringsfrågan. Partistyrelsen samt övriga röstberättigade kallas därför till det tidigare uppskjutna sammanträdet i Liberalernas partiråd söndagen den 13 januari 2019.

Tid: Söndag 13 januari 2019 kl. 12.00–18.00 (lunch serveras 11.00 – 12.00)
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här