Se alla

Öppna upp samhället i samma takt som vaccineringen sker

Torsdag 22 april 2021

Nyamko Sabuni, Liberalernas partiledare, skriver på SvD debatt att planeringen för en återstart av Sverige bör accelerera i takt med den ökade vaccinationsgraden mot covid-19.

De äldre och riskgrupper som under ett års tid hörsammat restriktioner, begränsat sitt liv för att ta ansvar och nu fått vaccin ska kunna gottgöras genom att få krama barnbarn men också ta del av samhällslivet. Regeringens besked om att delar av äldrevården öppnas upp och att fler med vaccin får träffas inomhus visar att det går att öppna upp samhället för vaccinerade. Regeringen bör ta fram en konkret tidsplan och strategi för hur samhällets alla delar ska öppnas upp på sikt.

Vaccineringen har tagit fart och samhället bör helt enkelt öppna upp i samma takt, menar Sabuni i artikeln. Allra först bör det ske i de områden som idag har låg smittspridning. Därefter måste samhället, i takt med fler vaccinerade och färre smittade, öppnas upp i hela landet. Liberalerna menar därför att regeringen nu bör skynda på utformandet av ett frivilligt vaccinintyg som under en övergångsperiod ska möjliggöra för färdigvaccinerade, främst äldre, att besöka idrottsevenemang, kulturevenemang, nöjesparker och motsvarande. Intyget bör även kunna inkludera antikroppspositiva och personer med ett nytaget negativt pcr-test, som till exempel i Danmark. Fortsatt individuellt ansvar av både företagare och färdigvaccinerade är centralt, men färdigvaccinerade bör inte omfattas av de generella råden från Folkhälsomyndigheten.

Att begränsa människors frihet är en mycket långtgående åtgärd. För att bekämpa pandemin och dess smittspridning har dessa varit motiverade. Men i takt med vaccinationen sker måste samhället öppna upp. Att inskränka vaccinerade människors frihet går inte motivera.

Läs hela debattartikeln här.