Se alla

Obligatorisk läxhjälp i skolan

Onsdag 12 mars 2014

Alliansregeringen vill införa en skyldighet för skolor att erbjuda läxhjälp för framförallt de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Detta bör bli obligatoriskt för såväl kommunala som fristående skolor.

Regerigen kommer att satsa 400 miljoner kronor per år på läxhjälp från och med nästa år.

Läxhjälp i skolan är ett viktigt sätt att se till så att alla elever, oavsett bakgrund, får en chans att nå kunskapsmålen. Läxhjälp i skolan innebär extra undervisning under organiserade pedagogiska former utanför ordinarie undervisningstid, t.ex. efter den ordinarie skoldagens slut.