Se alla

Nyamko Sabuni: Starta kunskapsskolor i utsatta områden

Liberalerna föreslår idag att kommunala skolor som under lång tid underpresterat och som ligger i utsatta områden ska övertas av staten.

Måndag 3 februari 2020

Liberalerna har ett mål om att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030. Det kräver ny politik, inte minst inom skolans område. Med anledning av detta föreslår vi att staten ska ta över huvudmannaskapet av de mest utsatta skolorna och driva dem vidare med ett särskilt kunskapsuppdrag.

Skolorna ska ombildas till statliga kunskapsskolor som ska prioritera mer undervisning i svenskämnet, betyg från årskurs fyra, ett stärkt ledarskap och fokus på ordning och reda. Skolledningen på respektive skola ska få ett särskilt statligt anslag och får därmed möjlighet att införa kvalitetshöjande insatser för att öka kunskapsresultaten. Det kan exempelvis vara mindre klasser, fler lärare eller läxhjälp under ledning av utbildade lärare.

Läs mer här.