Se alla

Nyamko Sabuni: Stärk Tullverkets befogenheter i kampen mot internationell brottslighet

Tisdag 3 mars 2020

Tullens arbete är av stor betydelse i arbetet mot gränsöverskridande internationell brottslighet. Samtidigt är Tullverkets befogenheter att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods begränsade. Enligt den så kallade inregränslagen kan tullen varken beslagta misstänkt stöldgods eller frihetsberöva personer som misstänks vara på väg att föra stöldgods ut ur landet. Istället ska polis tillkallas för att genomföra ingripandet.

– Vi har en mycket ansträngd situation inom Polismyndigheten, vilket får resultatet att tulltjänstemän tvingas släppa igenom det misstänkta stöldgodset. Från Liberalerna ser vi att det här är en ohållbar situation, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Liberalerna kräver att en översyn av lagstiftningen bör göras för att ge Tullverket bättre befogenheter att ingripa mot den gränsöverskridande internationella brottsligheten. Likaså behöver Tullverkets befogenheter och möjlighet att använda tvångsmedel utökas, så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor kan stoppas. Ungefär sju av tio fall av illegal införsel i landet av vapen sker via det vanliga flödet av post- eller kurirförsändelser. Det är viktigt att tullen ges ökade resurser för att möjliggöra förbättrad kontroll av misstänkt smuggling, till exempel via hundsök.

– Svenskarnas ägodelar ska inte lämna landet. Om regeringen menar allvar med kampen mot internationell brottslighet måste Tullverkets befogenheter stärkas, säger Nyamko Sabuni i en avslutande kommentar.