Se alla

Nyamko Sabuni: Nu inför vi ett nytt krispaket för småföretagen

Onsdag 25 mars 2020

Under onsdagen presenterade Liberalerna ett krispaket för svenska småföretagare. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen.

– Från politikens sida måste vi göra allt som står i vår makt för att mildra. Det handlar både om att stärka likviditet så det finns pengar här och nu och att sänka företagens kostnader, säger Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna.

Det nya krispaketet omfattar totalt 150 miljarder kronor för att rädda landets småföretagare och innehåller:

1. Slopande av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Arbetsgivaravgifter sätts ned för 30 personer för att företag ska klara att behålla personal och omfattar lönesummor upp till  25 000 kr per anställd och månad. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas och gäller för löneutbetalningar från mars till juni. Egenavgifterna sätts ned på motsvarande sätt.

2. Företagsakut för små och medelstora företag.

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statliglånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av varje nytt lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.


3. Återbetalning av skatt från 2019 för företag.

Reglerna om periodiseringsfonder kommer att föreslås ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet kan få tillbaka preliminärskatt de betalat under 2019. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 upp till 1 miljon kronor får sättas av i periodiseringsfond. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.


4. Hyresstöd för företag i utsatta branscher.

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd lämnas till hyresvärdar som sänkt hyran för dessa företag. De hyresvärdar som under perioden 1 mars – 31 maj sänker den fasta hyran ska kunna söka stöd i efterhand från länsstyrelserna.

– Småföretagarna är motorn i Sveriges ekonomi. Liberalerna har sett ur utsatt deras situation är, med bland annat familjeföretag som byggts upp och drivits med stolthet under många år, men nu riskerar att få sin verksamhet raserad. Därför är det här ett välkommet krispaket. Men vi kommer att fortsätta följa utvecklingen och är beredda på att göra fler insatser, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Sedan tidigare har Liberalerna, Centerpartiet och regeringen presenterat slopat sjuklöneansvar, korttidspermittering och kreditlina via skattekonto. Läs mer om det här.