Se alla

Nya åtgärder för att stärka välfärden under coronakrisen

Tisdag 12 maj 2020

Idag presenterade Liberalerna tillsammans med Regeringen och Centerpartiet nya åtgärder för att stärka välfärden. Ett omsorgslyft ska genomföras och kommer innebära att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas tillsvidareanställningar samt betald utbildning på arbetstid. 

Utbrottet av coronaviruset har påverkat den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen ska ett det vara möjligt att kombinera en anställning med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att vara med och finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. De som blivit permitterade, varslade eller är arbetslösa ska kunna omskolas och stärka upp äldreomsorgen.

Regeringen skjuter också till med medel så att ytterligare 10 000 personer kan vara i utbildning inom vård och omsorg inom regionalt yrkesvux under 2020. För de utbildningsplatser som söks för 2021 är kommunerna med och finansierar 30% av platserna.

Riksdagen har tidigare antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer att kompenseras för merkostnader kopplade till coronavirusets utbrott. För att säkerställa att medlen räcker föreslås nu ytterligare två miljarder kronor. Därmed uppgår satsningen till totalt fem miljarder kronor. Utöver detta föreslås även mer pengar till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för att förstärka och utveckla myndigheternas arbete med anledning av virusutbrottet.

Se hela pressträffen på regeringen.se