Se alla

Ny inriktning för en trygg äldreomsorg

Fredag 5 juni 2020

Oavsett var i landet du bor ska varje medborgare veta att där finns en äldreomsorg präglad av trygghet, integritet och värdighet. Liberalerna presenterar idag en ny inriktning för en trygg äldreomsorg. På en pressträff idag presenterade Nyamko Sabuni tillsammans med Liberalernas talesperson för årsrika, Barbro Westerholm och sjukvårdspolitisk talesperson Lina Nordquist ett fempunktsprogram.

För svag vårdorganisation och för låg kontinuitet i vilka den äldre träffar har gett en äldreomsorg som brister i både trygghet, integritet och värdighet. Liberalerna presenterar idag en ny liberal äldreomsorgspolitik med kontinuitet i bemanningen genom egna team för varje omsorgstagare och bättre anställningsvillkor, mer praktiknära forskning men också tydligare krav på kunskaper i svenska språket för anställda i äldreomsorgen.

Runt om i landet har antalet vårdplatser minskat kraftigt och vårdanställda har utlovats fasta heltidstjänster, men timanställningar och korttidsanställningar är fortfarande utbrett. Sänkta verksamhetskostnader prioriteras framför ett arbete om att höja kvaliteten. Det krävs att staten tar större ansvar för att lösa problemen i äldreomsorgen och därför presenterar Liberalerna idag fem nya förslag som vi vill gå vidare med.

  1. Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare. Det är när samma person knackar på dörren varje dag som omsorgstagare och omsorgspersonal kan bygga en relation och känna en ömsesidig trygghet. Liberalerna vill införa ett eget hemtjänstteam och minska antalet personer kring varje omsorgstagare. Idag möter en omsorgstagare i snitt 16 olika personer under en tvåveckorsperiod. Målet är att antalet olika personer omsorgstagare ska träffa ska halveras till ett snitt om åtta.
  2. Språkkrav för äldreomsorgens personal. För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar sitt eget språk. Liberalerna föreslår idag att Socialstyrelsens föreskrifter ändras genom att personal i äldreomsorgen måste ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Nyanlända spelar en viktig roll inom äldreomsorgen. Därför är det viktigt att stat och kommun tillsammans ger alla anställda rätt förutsättningar och utbildning för att kunna läsa instruktioner, dokumentera och kommunicera med de boende.
  3. Läkare på äldreboenden. Trots att mer än en fjärdedel av svensk sjukvård bedrivs i kommunerna får de inte anställa läkare. Geriatriker och allmänläkare borde kunna anställas av äldreboenden. Den kommunala vården och omsorgen bör inrätta funktionen chefsläkare.
  4. Nationell strategi för bättre bemanning och arbetsvillkor. Regeringen måste ta fram en långsiktig nationell strategi för bättre bemanning och arbetsvillkor. Äldreomsorgen behöver fler undersköterskor och sjuksköterskor med goda arbetsvillkor.
  5. Forskning och ett nationellt centrum för äldreomsorg. Liberalerna vill avsätta minst 100 miljoner kronor till studier om hur vi stärker kvaliteten i äldreomsorgen. Inte minst behövs forskning kring vilka tekniska lösningar som underlättar både uppsikt och stöd med bibehållen integritet. Därför föreslår vi även att Inför ett nytt kunskapscentrum för äldreomsorg inrättas.

Liberalerna är ett parti som genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för våra äldsta. Dessa förslag presenteras med regeringen och vill de eller andra partier säkerställa en äldreomsorg med värdighet och integritet kommer Liberalerna att ställa upp.

Läs mer om våra förslag genom att klicka här