Se alla

Nu ökar vi rörligheten på bostadsmarknaden

Fredag 29 maj 2020

Liberalerna har drivit igenom att uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid
bostadsförsäljning slopas från och med 2021. Detta kommer leda till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, eftersom de ekonomiska nackdelarna med att byta bostad minskar.

Den som säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan under
vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten. Den som
har ett uppskovsbelopp betalar varje år en skatt på cirka 0,5 procent av
uppskovsbeloppet. Denna skatt kallas även för uppskovsränta och föreslås
alltså avskaffas från den 1 januari 2021 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

– Det är rätt att underlätta för människor att få tillgång till en bostad. Den stelhet som idag präglar svensk bostadsmarknad måste vi göra något åt, säger Nyamko Sabuni.

Klicka här för att lyssna på hela intervjun med Nyamko Sabuni i SR Ekot