Se alla

Nu införs skattelättnader för startupbolag

Måndag 16 november 2020

Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson, presenterar idag förändrade villkor för personaloptioner.

– Vår tids Ikea är de företag som nu växer fram på den svenska startup-scenen. Ska de växa i Sverige så krävs attraktiva regler, säger Mats Persson till Dagens industri.

Syftet med reglerna om lättnader i beskattningen av personaloptioner är att underlätta för unga företag som saknar tillräcklig tillgång till kapital, men som har tillväxtambitioner, att rekrytera och behålla personer som är viktiga för att företaget ska kunna växa.

Idag finns ett regelverk som gör vissa lättnader i beskattningen men dessa regler behöver utvidgas för att gynna fler. Förslaget är en del av Januariavtalet och går idag på remiss. De nya reglerna föreslås gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 i stället för nuvarande 50, och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 till skillnad från dagens regler på 80 miljoner kronor. Vidare föreslås att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda i företaget. Utökningen av storlekskravet innebär att uppskattningsvis 1 000 företag, utöver de företag som redan omfattas av reglerna, får möjlighet att använda sig av dem.

– Poängen är att nystartade företag som har bra idéer men dåligt kassaflöde ska kunna erbjuda delägarskap istället, för att på det sättet locka till sig skarpa hjärnor i de här företagen, fortsätter Persson till DI.

Förslaget kommer börja gälla 1 januari 2022.

Läs mer här.