Se alla

Nu ansluter sig fler partier till Liberalernas migrationspolitik

Måndag 3 maj 2021

Liberalernas plan är på väg att gå i lås. Nu ansluter sig fler partier till det som Liberalerna kämpat för i snart ett år, nämligen att genomföra förslagen från migrationspolitiska kommittén.

Detta lägger grunden för ett brett stöd för en långsiktigt hållbar migrationspolitik fast förankrad i mittfåran. Liberalerna kommer lägga ett gemensamt utskottsinitiativ tillsammans med M, SD och KD som ligger i linje med Liberalernas riksdagsmotion.

Det är oerhört viktigt för att komma tillrätta med de samhällsutmaningar vi står inför, inte minst att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Det är också viktigt för att vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och erbjuda skydd för de som behöver det mest.

Det är beklagligt, men inte förvånande att Socialdemokraterna skulle ge vika för MP. Därför skrev L en riksdagsmotion med förslagen från kommittén. Detta kommer nu utgöra grunden för ett gemensamt utskottsinitiativ.

Att fler partier ansluter sig vore bra för Sverige och bra för framtidens migrationspolitik.