Se alla

Mycket har blivit bättre – tack vare EU

Fredag 9 maj 2014

I dag vänder allt fler politiska partier ryggen åt ett fortsatt, fördjupat samarbete i Europa. Det är extremt närsynt. Tack vare EU lyckades vi rida ut den ekonomiska krisen och undvika att ryska tanks står i Baltikum, som de nu gör i Ukraina, skriver EU-kommissionär Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic i Göteborgs-Posten.

  • För inte så länge sedan var flera av dagens EU-länder diktaturer. Många länder som blev medlemmar för tio år sedan lämnade kommunismens förtryck och i vissa fall stor fattigdom bakom sig. EU-samarbetet har ökat medborgarnas friheter, stärkt respekten för lagen och mänskliga rättigheter, och hjälpt dem ur fattigdomen.
  • EU föddes som ett fredsprojekt och samarbetet fortsätter garantera freden. Tack vare EU lyckades vi undvika att ryska tanks står i Baltikum, som de gör i Ukraina. För tänk: hade Ukraina varit en del av EU skulle ingenting av det som nu händer i Ukraina skett. Det är därför ungdomar med fara för sitt liv demonstrerade på Majdan i Kiev, insvepta i EU-flaggor.
  • EU har tvingat många av dagens medlemmar att skärpa miljölagar och minska bruket av skadliga kemikalier. De som förespråkar mindre makt till Bryssel glömmer bort att mindre makt betyder sämre kontroll över ländernas klimatåtgärder, mindre kontroll av det vi äter, och vad till exempel grannarna släpper ut i Östersjön.
  • EU har inneburit nya möjligheter att bekämpa den organiserade brottsligheten. Medlemsländernas polis och Europol arbetar nu tillsammans för bättre hantera övernationella kriminella ligor. Bara de senaste månaderna har flera ligor som handlar med sexuella övergrepp av barn på nätet kunna sprängas.
  • På senare tid har viktiga framgångar nåtts vad gäller EU:s flyktingmottagning. För även om grekiskt, italienskt och bulgariskt flyktingmottagande inte når upp till svensk standard så är det ett faktum att utan EU-samarbetet hade vi inte lyckats få flera av länderna att inrätta humanare mottagningar och en rättssäkrare hantering.
  • EU har inneburit ökade inkomster och ekonomisk trygghet för miljoner människor och tusentals företag. 50 procent av Sveriges BNP kommer från exporten – och nästan 60 procent av exporten går till EU. Utan medlemskap skulle den siffran vara betydligt mindre. Klyftan mellan rika och fattiga länder har minskat, den inre marknaden främjar handeln och skapar nya investeringsmöjligheter. Utvidgningen hjälpte EU att klara sig bättre i den nya världsekonomin.
  • Unionen har gett medlemsländer inflytande i en global politik. Vem skulle annars ha lyssnat på en svensk, polsk, nederländsk eller dansk röst i den internationella politiken? EU är vårt fönster mot omvärlden och en megafon för vår röst.