Se alla

Mer EU för klimatets skull

Måndag 6 augusti 2018

Hettan, torkan och bränderna som har drabbat Sverige i sommar har nog skakat om oss alla. Men vi har också sett hur EU-samarbetet gör skillnad i praktiken.

Naturskyddsföreningen har gett Liberalernas miljöpolitik högst betyg i alliansen. Vi har en klimat- och miljöpolitik att vara stolta över. Idag presenterade Jan Björklund en klimatrapport där huvuddragen är:

•Klimatet behöver mer EU-samarbete. Europeisk koldioxidskatt, EU-avgift som baseras på den plast som inte återvinns i varje medlemsland, en europeisk flygskatt och bättre system för handel av utsläppsrätter är exempel på hur vi kan göra ordentlig skillnad för klimatet om vi går ihop med de andra europeiska länderna. De största frågorna löser vi bäst tillsammans.

•Nej till sänkta skatter på diesel. När andra partier nu föreslår sänkt dieselskatt för att kompensera lantbruket för årets torka, är det helt bakvänt. Ett långsiktigt arbete mot de klimatförändringar som leder till extremväder, måste bygga på minskad användning av fossila bränslen. Jordbruket behöver kortsiktig få stöd på grund av torkan men långsiktigt är det bättre att sänka skatten på jobb och företagande för att underlätta för jord- och skogsbruksföretagen.

•Minska flygets utsläpp på riktigt. Liberalerna säger nej till regeringens flygskatt på resande, men vill istället sätta en avgift på flygets faktiska koldioxidutsläpp. De flyg som släpper ut mer ska helt enkelt betala mer än de som släpper ut mindre. Fler plan ska flyga på biobränsle, och vi vill införa en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor.

Läs hela rapporten här