Se alla

Mats Persson: Nu lanserar vi ett kraftfullt paket för ekonomisk trygghet och utbildning

Måndag 30 mars 2020

Coronaviruset har fått betydande konsekvenser för den svenska ekonomin och många har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. För att lindra konsekvenserna på arbetsmarknaden presenterade Liberalerna, Centerpartiet och regeringen under måndagen ett kraftfullt paket för ekonomisk trygghet och utbildning.

Paketet fokuserar på jobb och omställning och innehåller en rad åtgärder för att minska coronavirusets negativa effekter. I paketet ingår satsningar på slopat fribelopp för studenter, fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet, fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor, tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring samt en mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Totalt innebär det en satsning på närmare 11 miljarder kronor.

– Vi har idag presenterat ett kraftfullt paket för ekonomisk trygghet och utbildning. I spåren av Corona möter vi stora varsel och samhället måste stå redo. Nu möjliggör vi att fler får ta del av a-kassan och att fler får chansen att utbilda sig. Dessutom slopar vi fribeloppet för studenter så att läkar- och sjuksköterskestudenter kan hjälpa till i vården utan att förlora ekonomiskt på det, säger Mats Persson, ekonomiskt-politisk talesperson för Liberalerna.

Slopat fribelopp för studiemedlen

För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas föreslås att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

Fler möjligheter till yrkesutbildningar i hela landet

Medlen till regional yrkesutbildningarna föreslås öka samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen. I satsningen föreslås Yrkeshögskolan förstärkas med nya platser, korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta examen. Dessutom föreslås förbättrade möjligheter att studera på distans, dels genom att ytterligare stöd till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan vad gäller distanspedagogik, dels genom att göra fler distanskurser från studieförbunden tillgängliga.

Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor

I måndagens kraftfulla paket föreslås det att antalet platser på de svenska universiteten och högskolorna utökas. Dels föreslås en allmän utbyggnad av antalet platser, dels föreslås fler utbildningsplatser på sommarkurser samt basår för att bland annat arbetslösa ska ha möjlighet att läsa in behörighet för att vidareutbilda sig till exempelvis vårdyrken. Dessutom föreslås ökade medel för att stärka kapaciteten och utveckla arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor. Medel tillförs också till nätbaserad utbildning, så kallad mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten.

Den som varslas kan genom dessa kurser snabbt påbörja kunskapsinhämtning. För att kompensera för ökad arbetsbelastning föreslås också ökade medel till Universitets- och högskolerådet samt CSN.

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

Liberalerna har tillsammans med Centerpartiet och regeringen sedan tidigare presenterat kraftfulla krispaket för att rädda svenska jobb och företag. Trots detta bedöms arbetslösheten öka kraftigt, vilket ställer krav på att arbetslöshetsförsäkringen anpassas. Därför föreslås kraven på vem som kan få a-kassa att tillfälligt sänkas både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa. Utöver detta föreslås att a-kassans grundbelopp och tak höjs tillfälligt, samt att de sex karensdagarna slopas.

En mer aktiv arbetsmarknadspolitik

I tider när fler bedöms bli arbetslösa ökar vi medlen till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program. För de som redan har en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb föreslås perioden förlängas med ytterligare ett år. Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås också förlängas från sex till tolv månader. Utöver detta kommer kommuner även få bidrag för fler sommarjobb till ungdomar samt medel för gröna jobb för att möjliggöra subventionerad anställning inom främst natur- och skogsvård.