Se alla

Mats Persson: Bankskatt leder till färre bankkontor

Onsdag 18 januari 2017

En utredning på regeringens uppdrag föreslår att det ska införas en särskild löneskatt på 15 procent på jobb i den finansiella sektorn, exempelvis banker och försäkringsbolag. Det betyder att det blir dyrare för svenska banker att ha verksamhet i Sverige jämfört med i andra länder. Liberalerna har nu lämnat besked att man är emot en bankskatt som leder till färre bankkontor, att jobb flyttar från Sverige och till lägre pensioner. Beskattning av den finansiella sektorn kan vara möjlig, men inte på ett sätt som slår mot jobben och pensionerna.

– Regeringens egna utredning pekar på att tusentals jobb hotas av den nya skatten och att över 300 000 företag påverkas av skatten. Regeringens plan att göra Stockholm till ett ledande finanscentrum i Europa är oförenlig med en bankskatt som hotar 10 000 jobb i staden. Det är svårt att se på vilket sätt detta stärker framväxten av fler jobb i Sverige. Regeringen har hämtat inspiration från Danmark, som har infört en liknande skatt. Men den danska erfarenheten förskräcker. Sysselsättningen i den danska banksektorn har minskat drastiskt de senaste åren, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

– En bankskatt driver på utvecklingen mot färre bankkontor, vilket innebär minskad tillgänglighet för kunderna. Det leder till att det blir svårare att få tag i en personlig bankman och längre att åka för att överhuvudtaget nå ett kontor om man bor på landet. Det är fel väg att gå. Liberalerna vill se bättre service och tillgänglighet, inte sämre. För en del människor är den fysiska tillgången till bankkontor avgörande för att man ska kunna utföra sina bankärenden, fortsätter Persson.

– De höjda kostnaderna för banker och fondbolag kommer i slutändan att betalas av konsumenterna genom höjda avgifter i fond- och pensionssparandet. Det innebär att pensionsspararna får bära skattehöjningen i form av lägre pensioner. Det är orimligt. Pensionsspararnas pengar ska inte ätas upp av höjda skatter, avslutar Mats Persson.