Se alla

Marit Paulsens nya EU-lag ska förändra all uppfödning

Tisdag 12 maj 2015

EU:s nya och första gemensamma djurhälsolag är den första lagen inom EU som ser sambandet mellan djurskydd, djurhälsa och folkhälsa – ”One health approach”.

– Äntligen blir det möjligt att stoppa användning av antibiotika som ett ”paraply” för att dölja dålig djurhållning. I det arbetet har jag haft god hjälp av WHO som flaggat upp antibiotikaresistensen som det tredje största hotet mot folkhälsan. Man kan säga att WHO är grisens bästa vän, och självklart är en glad gris en god och lönsam gris som behöver mindre medicin, säger Marit Paulsen.

Rapportör är Marit Paulsen vilket innebär att hon är parlamentets utsedda ansvariga för förhandlingar både med de andra grupperna i parlamentet för att få fram EP:s ståndpunkt samt ansvarig förhandlare med kommissionen och ministerrådet i de så kallade trialogförhandlingarna som nu pågår.

Marit Paulsen har fått ett oerhört starkt mandat av sina kollegor att förhandla fram en vetenskapligt baserad, modern europeisk smittskyddslag för djur, där viktiga frågor som djurskyddet och antibiotikaresistensen också får det utrymme som de förtjänar. Den nya djurhälsolagen, som är en smittskyddslag för djur, skall ersätta dagens 39 befintliga direktiv och förordningar.

Marit Paulsen har under förhandlingarna tryckt på vikten av att få med delarna om antibiotikaanvändningen, hur den får användas och inte användas. Nyligen godkände medlemsländernas regeringar de skrivningar som förhoppningsvis kommer förändra djuruppfödningen i hela EU.

– Jag kommer att landa en gemensam djurhälsolag för EU innan året är slut. Då har jag arbetat i 40-års mot det målsnöret, men det är inte målsnöret för djuren. Det är en startgrop, för att förändra verkligheten för djuren i Europa och komma tillrätta med antibiotikaresistensen. Då börjar det verkligt tuffa arbetet men den nya djurhälsolagen ger möjligheter att lyckas, avslutar Marit Paulsen.