Se alla

Maktskifte för skolan

Tisdag 3 maj 2022

Liberalerna presenterade idag sin vårbudget. Till skillnad från den socialdemokratiska regeringen anser Liberalerna att skolan ska prioriteras.

Vi sätter skolan först. För svaga skolresultat, stök och otrygghet gör att skolan behöver förstärkas. Därför satsar vi 16 miljarder mer än regeringen på skolan under kommande år, säger partiledare Johan Pehrson.

1. Extra insatser mot kunskapstappet.

Under pandemin drabbades de svagaste eleverna hårdast. Det är dags att kompensera kunskapstappet. Vi satsar tre miljarder på extra undervisningstid, förstärkt elevhälsa och utökat läxläsningsstöd.

2. Särskilda undervisningsgrupper.

Utåtagerande barn som inte kommer till sin rätt i skolan medför ibland stök för andra barn.   Liberalerna lägger två miljarder för att 25 000 elever ska kunna gå i särskilda undervisningsgrupper.

3. Statlig skola.

Det är hög tid att staten tar över ansvaret för skolan och inte minst det fulla ansvaret för skolväsendets finansiering. Liberalerna vill förstatliga skolan redan under nästa mandatperiod.

4. Skolböcker.

Sverige satsar minst i Norden på läromedel. Åtta av tio lärare säger att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs. Liberalerna kommer göra en miljardsatsning på nya skolböcker.

5. Spetsutbildningar.

En halv miljard på spetsutbildningarna i skolan. Vissa elever behöver fler utmaningar för att inte stå still. Regeringens passivitet hotar dagens spetsutbildningar. Med vår skolpolitik blir det tvärtom.

Vägen framåt börjar i skolan, därför behövs en regering som sätter skolan först. Det är avgörande för att bryta utanförskapet och bygga ett Sverige utan parallella samhällen, avslutar Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson.

Läs hela Liberalernas budget Maktskifte för skolan, här.