Vårt valmanifest handlar om vägvalet mellan politikens ytterkanter och den
liberala mitten. Valet mellan det extrema och det förnuftiga. Ett val där vi liberaler
försvarar friheten.

Valmanifestet kan du läsa här.