Se alla

Liberalernas landsmöte: Anta en nationell strategi mot våld mot barn

Lördag 16 november 2019

Liberalernas landsmöte i Västerås har beslutat om att anta en nationell strategi mot våld mot barn. Bland annat föreslås inrätta ett center mot bortförda barn, att stärka polisens och åklagarnas arbete mot våld och förtryck mot barn samt att barn som bevittnar våld ska ses som brottsoffer. Den nationella strategin mot våld mot barn ska omfatta all den våldsutsatthet barn riskerar att utsättas för såsom i hemmet, på skolan, på institutioner, i bostadsområdet och på allmän plats.

Liberalernas partisekreterare Juno Blom kommenterar:

– Det finns så många barn som lever långt ifrån en trygg värld. Genom hela mitt yrkesverksamma liv har jag mött barn vars liv har präglats av utsatthet, maktlöshet och svek från vuxenvärlden. Barn vars liv har genomsyrats av våld, rädsla och uppgivenhet. Jag är så stolt att tillhöra ett parti där det är så självklart att individens frihet är det grundläggande värdet och att vi tillsammans tar ställning mot alla former av förtryck. Dem känslor som väcks inom oss när vi möter utsatta, maktlösa och ofria barn ska vi omvandla till handlingskraft. Sverige ska vara möjligheternas land för alla barn.

Genom en tydlig struktur för roll och ansvarsfördelning mellan myndigheter ökar förutsättningarna för den samverkan som är nödvändig för att på bästa sätt bekämpa våld mot barn och ge de redan utsatta barnen rätt vård, stöd och skydd. Den nationella strategin mot våld mot barn ska även innehålla åtgärder för att belysa och förebygga, identifiera, utreda, rehabilitera och följa upp våld mot barn.