Se alla

Liberalerna tillsätter Globaliseringskommission och Välfärdskommission

Torsdag 12 mars 2015

Fler människor i världen skördar frukterna av globaliseringen. Men globaliseringen förändrar också förutsättningarna för hur välstånd skapas – för att Sverige ska säkras som välfärdsnation måste vår konkurrenskraft öka.

En förändrad omvärld ställer också krav på politisk förnyelse. Liberalernas uppdrag är att utmejsla det socialliberala uppdraget för framtiden. Vårt mål är ett välfärdssamhälle i världsklass. Därför tillsätter vi idag två kommissioner; Välfärdskommissionen, som leds av sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink och Globaliseringskommissionen som leds av riksdagsledamot Mats Persson.

Kommissionernas reformförslag kommer att behandlas på Liberalernas landsmöten dels hösten 2015 och dels under 2017. Kommissionerna ska arbeta öppet, och till sitt arbete knyta experter, forskare och debattörer. Arbetet kommer att bli underlag till Liberalernas valplattform inför valet 2018.

– Globaliseringen ställer Sverige inför stora utmaningar. Vi behöver vidta strukturella reformer för ett bättre företagsklimat, fler exportframgångar och ökade utländska investeringar. Men det handlar också om att reformer för att skapa en arbetsmarknad där alla behövs, inte minst i en tid när globaliseringen och digitalisering skruvar upp kunskapskraven även för enklare typer av arbeten, säger Globaliseringskommissionens ordförande Mats Persson.

– Välfärdens framtid är något som alla seriösa samhällsaktörer måste fundera över. För Liberalerna med vår stolta och långa socialliberala tradition är det självklart att utveckla en modern välfärdspolitik, med både stor trygghet och stor frihet att göra sina egna val. Alla människor ska ha möjlighet att forma sina egna liv – ingen ska lämnas i det glömda Sverige, säger Välfärdskommissionens ordförande Anna Starbrink.

Läs artikeln på DN debatt.