Se alla

Liberalerna presenterar sin valanalys

Onsdag 23 november 2022

Liberalernas valanalysgrupp presenterar nu, under ledning av ordförande Louise Eklund, partiets valanalys. I höstens riksdagsval fick Liberalerna 4,61 procent av rösterna. Liberalerna gjorde en stark upphämtning efter att ha varit uträknade under en lång period, men valresultatet måste i sin helhet ses som en besvikelse.

– Liberalerna gjorde en heroisk upphämtning från två procent till att klara riksdagsspärren och Johan Pehrson var en avgörande faktor för detta. Därmed kan Liberalerna nu genomföra viktiga liberala reformer i regeringsställning. Valanalysen konstaterar samtidigt att resultatet också var en besvikelse. Vi rekommenderar partiet att förnya arbetssätt och förnya strategin för att göra liberalismen relevant. Den viktigaste rekommendationen rör dock den interna partikulturen som behöver förändras, säger Louise Eklund, ordförande för valanalysen.

Valanalysgruppens tre övergripande rekommendationer
Valanalysgruppen har landat i tre övergripande rekommendationer. De rör den liberala kampanjorganisationen, behovet av en liberal reformagenda för 2030-talet, samt Liberalernas roll som det liberala hjärtat i svensk politik.

1. Liberal kampanjorganisation och folkrörelse
Liberalerna bör initiera en genomlysning av partiets kultur, organisation och kommunikation. Målet är att rusta Liberalerna för kommande valrörelser 2024 (EU) och valet 2026.

2. Liberal reformagenda för 2030
Liberalerna bör under mandatperioden sjösätta ett större arbete som identifierar de samhällsproblem Sverige har och de problem i omvärlden vi behöver bemöta. Denna ramberättelse ska tydliggöra för väljarna vad Liberalerna och liberalismen står för.

3. Liberala hjärtat i svensk politik
Skolan är Liberalernas absolut viktigaste sakfråga men partiet behöver under mandatperioden lyfta fler områden. För partiet ska vara borgerlighetens sociala samvete. Detta är en avgörande del för att partiet ska återta sin ställning i residensstäderna och bryta utvecklingen med vita fläckar.

– Det är bra att vi på så kort tid fått en gedigen valanalys som kan utgöra en viktig byggsten för vårt strategiska arbete framöver. Just nu reser jag runt i landet och märker en stor entusiasm bland våra medlemmar för att kavla upp ärmarna och jobba för liberalismen. Framtiden är liberal, men det kommer krävas hårt och uthållig arbete. Upphämtningen under valåret visade vilken kraft det finns i vårt parti, den resan kommer vi fortsätta framåt tillsammans i ett lag med vår partiledare och hela vårt partiland, säger Liberalernas partisekreterare Gulan Avci.

Läs hela Liberalernas valanalys 2022 här.

Fakta om valanalysgruppen
Valanalysgruppen tillsattes av partistyrelsen i mitten av september. Gruppens uppgift har varit att analysera Liberalernas valresultat, dra slutsatser av det och formulera rekommendationer om hur partiet ska arbeta långsiktigt så att Sveriges liberala parti gör ett starkare valresultat i 2024 och 2026 års val. Ordförande har varit Louise Eklund. Övriga ledamöter har varit Monica Brohede Tellström, H-P Carlson, Robert Hannah, Thea Andersson, Erik Berg, Monica Neptun och Monica Wahlström.