Se alla

Liberalerna driver igenom mobilfria klassrum i ny nationell plan för trygghet och studiero i skolan

Tisdag 25 februari 2020

På Liberalernas initiativ tillsätts nu en utredning som syftar till att ta fram en nationell plan för trygghet och studiero i skolan. Den ska bland annat presentera lagförslag som möjliggör mobilfria klassrum och underlättar för skolor att stänga av hotfulla eller våldsamma elever.

– För mig är det en självklarhet att så väl elever som lärare ska känna sig trygga i skolan och ha arbetsro på lektionerna. Samtidigt visar flera undersökningar att otryggheten ökar för både elever och lärare. Det måste vi ta på allvar, och därför vill vi nu att frågan om trygghet och studiero i skolan genomlyses ordentligt för att lägga fram fakta på bordet, säger Nyamko Sabuni.

Utredningen får ett brett uppdrag och ska bland annat kartlägga och analysera de olika delarna i skolans arbete med trygghet och studiero, samt särskilt beakta frågor om elevers utsatthet för hot, våld och hedersrelaterat förtryck samt sexuella trakasserier.

Ett konkret förslag som Liberalerna vill att utredningen presenterar förslag på är hur lagstiftningen kan ändras så att det blir enklare för skolor att stänga av eller omplacera elever som har agerat våldsamt. Trots att anmälningarna om hot och våld i skolan har fördubblats på fem år är det fortfarande väldigt ovanligt att elever stängs av.

– Det står klart och tydligt i skolans styrdokument att alla elever har rätt till en trygg skolmiljö. Det är bra, men om lärare och rektorer ska ha möjlighet att upprätthålla det måste skolan få det mandat som krävs för att upprätthålla tryggheten. Det ska aldrig vara offret som behöver flytta på sig, säger Sabuni.

Utredningen, som är ett resultat av Januariavtalet, tillsätts nu och kommer att redovisa resultaten senast den 16 december i år.

Här ser du utredningsdirektiven för en nationell plan för trygghet och studiero