Se alla

Liberal seger för barnen: Nationell strategi mot våld mot barn införs

Torsdag 9 juli 2020

Liberalerna har drivit och nu fått igenom införandet av en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn.

Strategin ska omfatta all den våldsutsatthet barn riskerar att utsättas för såsom i hemmet, på skolan, på nätet, på institutioner, i bostadsområdet och på allmän plats. Utsatta barns stöd måste stärkas och bli likvärdigt över landet. På grund av hedersförtryckets särskilda aspekter behöver strategin också ha ett tydligt fokus på barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Äntligen har regeringen lyssnat på Liberalerna och ska tillsätta en sådan strategi.  Det räcker inte med enskilda lagskärpningar och projekt. De allra mest utsatta barnen faller mellan stolarna och glöms bort när departement och myndigheter jobbar i stuprör och utan ett tydligt barnrättsperspektiv, säger Liberalernas partisekreterare och barnrättspolitiska talesperson Juno Blom

Juno Blom intervjuas i Dagens Nyheter