Se alla

Lärandet får inte anpassas bort

Tisdag 23 januari 2024

Idén om inkludering och mer av extra anpassningar har lett till exkludering för många elever. Detta vill vi nu förändra, skriver skolminister Lotta Edholm tillsammans med Liberala Studenters riksordförande Hannes Snabb och Liberala Ungdomsförbundets ordförande Erik Berg på SvD Debatt.

De internationella kunskapsmätningarna pekar alla åt samma håll: svenska elevers läsförståelse sjunker och över 20 procent lämnar grundskolan utan att kunna läsa ordentligt. Det är en allvarlig utveckling som har flera förklaringar. En sak är dock säker: de pedagogiska experimentens tid är förbi. Skolan ska tillbaka till grunderna.

Liberalerna i regeringen driver nu igenom omfattande reformer för att vända på utvecklingen. Fler speciallärare, mindre undervisningsgrupper och en storsatsning på riktiga skolböcker. Dessutom ska skolans läroplaner uppdateras, så att fakta och ämneskunskap sätts i fokus. Läsning och läsinlärning ska uppvärderas betydligt. 

Historiskt sett erbjöd den svenska elever med särskilda behov intensivt stöd och undervisning i mindre grupper. Men sedan 90-talet har en ny kunskapssyn och pedagogik tagit över, med fokus på elevens självständiga lärande och en relativ syn på kunskap. Socialdemokraterna la ned speciallärarutbildningen och man övergick till en modell där inkludering och individualiserad undervisning blev normen. Ansvaret för att hantera elevers olika förutsättningar och behov flyttades till lärarna, vilket har resulterat i en ohållbar arbetsbörda och en minskning av specifika stödinsatser till de elever som behöver det.

Systemet av extra anpassningar har lett till en situation där lärare står inför långa listor av krav som ofta är omöjliga att uppfylla, samtidigt som det särskilda stödet dragits in. Detta har resulterat i en undervisning där innehåll förenklas och svårighetsgraden sänks, vilket är skadligt för elevernas lärande och för lärarnas arbetsförhållanden.

Denna utveckling måste vändas. Liberalerna vill avskaffa regleringen om extra anpassningar och förbättra stödinsatserna. Läs mer på SvD Debatt.