Se alla

L: Alla förtjänar att utmanas i skolan – satsa på spetsutbildningar.

Söndag 19 augusti 2018

Alla elever förtjänar att utmanas i skolan, och alla elever förtjänar att mötas med höga förväntningar utifrån var de är. På samma sätt som undervisningen ibland måste anpassas för de som riskerar att halka efter är det avgörande att vi också skapar utrymme för de elever som vill gå före.

Idag presenterade Jan Björklund Liberalerna ett skolpolitiskt program för den kommande mandatperioden och åren därefter. En av nyheterna i programmet är flera satsningar på spetsutbildningar i grund- och gymnasieskolan. Spetsutbildningarna ska permanentas, bli dubbelt så många och kunna ge meritpoäng för högskolestudier.

Läs DNs artikel här