Se alla

Karin Karlsbro kommenterar EUs handelsavtal med Vietnam

Onsdag 12 februari 2020

Frihandels-och investeringsavtalet mellan EU och Vietnam, som röstades igenom i EU-parlamentet vid lunch idag, kommer bland annat avskaffa 99 procent av tullarna på båda sidor. Det väntas gynna Vietnams exportberoende ekonomi och öka försäljningen av främst textilier, skor, smarta telefoner och datordelar till Europa. Europeiska länder har också visat ett ökat intresse för Vietnams växande och alltmer köpkraftiga befolkning.

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har under hösten förhandlat avtalet i parlamentet som gruppledare för de liberala ledamöterna i handelsutskottet och är nöjd av avtalet fått tummen upp. 

– Det är ett historiskt avtal och en vinst för både EU och Vietnam. Vår blir handel mer förutsebar och hållbar, kommer skapa jobb och lyfta människor ur fattigdom. I en tid där värdet av internationell handel är ifrågasatt skickar det också en viktig signal om att EU står upp för frihandel, säger Karin Karlsbro. 

Avtalet är villkorat mot ett antal åtaganden om att stärka situationen för arbetstagares rättigheter och miljön. Vietnam ska bland ratificera och implementera de åtta grundläggande ILO-konventionerna samt leva upp till Parisavtalet. Kritik har dock framförts om huruvida EU bör sluta avtal med ett land som inte är en demokrati. 

– Vietnam är en enpartistat, men framsteg har gjorts under förhandlingarna och ett avtal kommer gynna de krafter inom Vietnams regim som vill reformera inifrån. Handel mellan EU och Vietnam kommer ju fortgå oavsett. Vill vi göra handeln till en plattform för påtryckningar behöver vi det här avtalet, säger Karin Karlsbro.