Se alla

Skärp straffen för personer som utnyttjar Coronakrisen för att begå brott

Måndag 30 mars 2020

I tider av kris och katastrof riskerar viss brottslighet att öka. Personer som är särskilt utsatta, t ex
äldre, kan komma att utsättas för bedrägerier, ID-kapningar och avkrävande av
inloggningsuppgifter och lösenord. Det kan även gälla inbrott i boenden som sätts i karantän eller
på annat sätt isoleras. Också ocker och annan ekonomisk brottslig verksamhet kan följa i spåren av
en kris. Uppgifter om att sådan brottslighet dyker upp rapporteras nu från flera håll, inte minst
polisen som varnar för detta.

– Det är vidrigt att man utnyttjar en sådan här kris för att begå brott mot utsatta människor. Vår uppfattning är att man måste tydliggöra att det här är en särskild straffskärpningsgrund, säger Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Pehrson

För att stävja denna brottslighet krävs det breda insatser från Polisen och från rättsvårdande
myndigheter, men man behöver också se över lagstiftningen. Det är i lagstiftningen otydligt om
straffbarheten i utnyttjandet av personer och det offentliga i kristider. Detta bör tydliggöras genom
en lagändring. Liberalerna är öppna för att ändra denna lagstiftning omgående. Samhällets signal mot de som
använder coronakrisen för att lura äldre, göra inbrott i tomma restauranger eller stjäla medicinsk
skyddsutrustning ska få en extra påföljd.

Liberalerna föreslår:
1. Att lagen ändras och kriminaliserar de som utnyttjar en kris. Liberalerna föreslår att ett tillägg görs i Brottsbalkens 29 kap 2§. Tillägget ska tydliggöra att det blir en extra påföljd att utnyttja en extraordinär händelse i samhället. Det gäller utnyttjande av både enskilda individer och av det offentliga. Tillägget som föreslås: ”om den tilltalade utnyttjat offrets särskilda belägenhet på grund av förhållanden som uppstått till följd av extraordinära händelser i samhället.”

2. Översyn av straffsatserna. Det kan finnas skäl till straffskärpning för brott
som särskilt utnyttjar en kris, genom att exempelvis lura och råna utsatta äldre.

3. Uppdrag att bevaka denna brottslighet. Polisen och de rättsvårdande
myndigheterna bör öka sin vaksamhet mot sådan brottslighet och uppmana medborgarna av vara
särskilt uppmärksamma när det gäller brottslighet i en tid av kris.