Se alla

Nytt politiskt förslag: Lugn och ro i alla klassrum

Fredag 17 augusti 2018

När det är kaos i klassrummet drabbar det alla elever, men särskilt dem som inte har stöd hemifrån.

För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn lika chanser att hitta sin väg, även om starten i livet ser olika ut. Det var därför som liberaler en gång var med och genomdrev folkskola för alla barn, och det är därför det är så viktigt med kunskap och studiero för alla elever.

Idag föreslår Liberalerna att lärare och rektorer ska få större befogenheter att hantera ordningsproblem, att det ska gå snabbare att vidta åtgärder och att det ska krävas mindre administration och byråkrati. Det kan till exempel handla om att kunna stänga av individer och gäng från en skola, flytta elever till andra skolor för att bryta upp gängbildningar, skicka ut störande elever ur klassrum och att skolan ska vara mobilfri.

 Det ska vara lugn och ro i alla klassrum. Svårare än så är det inte.

Läs hela förslaget här.