Europa står inför ett viktigt vägval inför framtiden. Ska vi samarbeta mer eller mindre i Europa?

Sverigedemokraterna och Liberalerna är varandras ideologiska motpoler inte minst när det gäller synen på det europeiska samarbetet. Jan Björklund och Jimmie Åkesson kommer att genomföra en samtalsturné inför EU-valet. Förhoppningen är att turnén ska väcka intresse för EU-valet och tydliggöra partiernas olika inställning till Europasamarbetet.

Totalt är tre platser inplanerade för partiledarna och samtalen leds av lokala partiföreträdare för respektive parti.

Tidsplan för turnén:

  • 8 maj, 15.00-16.00 – Stockholm, Alviks kulturhus
  • 9 maj, 19.00-20.00 – Gävle, Söders källa
  • 15 maj, 19.00-20.00 – Göteborg