Se alla

Jan Björklund i Expressen

Onsdag 22 augusti 2018

Att Liberaler sätter skolan först är inte nytt. Det förslag som främst lyftes i dagens Expressen-artikel är förstatligandet av skolan. Genom förstatligandet  kan vi nå en mer kvalitativ utbildning i alla orter runtom i landet.

– I och med kommunaliseringen för snart 30 år sedan så började resultaten sjunka i svensk skola, läraryrkets status försämrades. Det hänger ihop för vi fick fler och fler obehöriga lärare, och jag har inte sett några tecken på att kommunsektorn tar några krafttag för att vända detta.

Ta del av hela artikeln här.