Se alla

Intervju med Gulan Avci som leder arbetsgruppen för jämställdhet

Fredag 27 mars 2015

Hej, Gulan Avci! Du är tillträdande ordförande för arbetsgruppen för jämställdhet och ordförande för Liberala Kvinnor. Arbetsgruppen du leder ska ta fram ny politik för Liberalerna och är en del av vårt förnyelsearbete, vad ska gruppen arbeta med?

– Vi ska fortsätta arbetet med att presentera fler förslag för hur jämställdhet kan nås snabbare mellan män och kvinnor och hur lönegapet kan jämnas ut. Vi ska titta närmare på föräldraförsäkringssystemet och vab-systemet för ett jämnare uttag mellan föräldrar. Arbetsgruppen kommer också presentera förslag för hur mäns våld mot kvinnor kan nå ett slut och hur vi fortsatt ska arbeta för att skärpa lagarna och attityderna mot hederskulturen.

Hur ska ni arbeta?

– Jag vill både involvera medlemmarna i Liberalerna och Liberala Kvinnor och lyssna på andra aktörer utanför politiken. Jag tänker mig samtal med både näringslivet, facket, kvinnojourer m.fl. som kan bidra till vårt arbete att stärka Liberalernas jämställdhetsprofil.

Vad hoppas du att det leder fram till?

– Liberalerna har en stolt historia i jämställdhetskampen. Viktiga jämställdhetsreformer bär ett liberalt signum. Jag vill att vi ska föra en tydlig och skarp liberal feministisk jämnställdhetspolitik och presentera förslag som skapar mer jämställt samhälle, som möjliggör högre löneökningstakt för främst kvinnligt dominerande akademiyrken men då måste vi också våga föreslå fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen så kvinnors karriärmöjligheter inte bromsar in vilket är fallet för många idag.

Vad är tidsramen för arbetet?

– Vår grupp har liksom övriga arbetsgrupper ett mandat fram till Liberalernas landsmöte 2017 men vi kommer redan 1 juni presentera en delrapport som ska behandlas på partiets landsmöte hösten 2015

Vilka andra ingår i din grupp?

– Jag har haft förmånen att bygga ett mycket kompetent team bestående av: Maria Nilsson, Jens Sundström, Anna-Karin Wyndhamn, Martin Ängeby, Suzanne Åkerlund, Anton Grahm, Hanna Håkansson och Carina Sandor.