Se alla

INTERVJU MATS PERSSON: Nu inför vi Nordens största krispaket

Måndag 16 mars 2020

Vi har pratat med Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna angående det krispaket som Liberalerna, tillsammans med regeringen och Centerpartiet, presenterade under måndagen.

Vad har ni presenterat idag? 

– Idag har vi presenterat ett krispaket för att säkra svenska jobb. Det här är ett steg för att undvika att människor blir av med jobbet och företag går i konkurs.

Vilka saker ingår i detta? 

– I krispaketet ingår slopat sjuklöneansvar, införande av korttidspermittering och slopande av skatteinbetalningar för företagen.

Vi tar punkt för punkt. Vad innebär slopat sjuklöneansvar? 

– Det här är en väldigt stor reform som innebär att staten tillfälligt kommer överta hela ansvaret för sjuklönekostnader under april och maj. Här inkluderas även egenföretagare med enskild firma som kommer att få en sjukpenning för dag 1-14.

Och införandet av korttidspermittering?

– När företagen har mindre att göra kan de anställda gå ner i arbetstid istället för att bli uppsagda. Det innebär att företagens lönekostnader kan minska med upp till 50 procent, samtidigt som den anställda får behålla drygt 90 procent av lönen, även när den måste gå ned i arbetstid. Syftet är att rädda de svenska jobben.

Ni presenterade även likviditetsförsäkring via skattekontot. Vad innebär det? 

I korthet innebär det att vi slopar företagens krav på skatteinbetalningar. Det hör innebär att företag får anstånd med inbetalningar av exempelvis arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Dessutom får företagen tillbaka den skatt de har betalt under januari till mars månad. På så sätt skapas en kreditlina för företagen

Vad kostar det? 

– Detta motsvarar ett stöd på upp till 300 miljarder kronor. Det krispaket som vi idag har presenterat är större än det som har presenterats i Danmark och Norge.

Hur ser framtiden ut?

– Vi fortsätter att följa utvecklingen noga. Liberalerna kommer fortsätta att ta ansvar och göra det som är bäst för Sverige. Vi har redan visat att vi är beredda att göra stora insatser och kommer fortsätta agera för att säkra svenska jobb. Det är även viktigt att alla tar sitt egna ansvar för att minska smittspridningen.

Läs mer om krispaketet som presenterades idag.