Se alla

Inför skatterabatt för dem över 64 år

Onsdag 27 maj 2015

För att öka drivkraften att arbeta högre upp i åldrarna föreslår Liberalerna att det införs en skatterabatt för den som är 64 och äldre, skriver Mats Persson (FP) och Barbro Westerholm (FP).

Att kunna arbeta längre upp i åldrarna handlar om frihet, om möjligheten till en bättre inkomst och en känsla av att man har mer att ge i arbetslivet. Samtidigt är det viktigt att de som i dag har låga pensioner de som varit med och byggt upp Sverige till ett rikt land har en rimlig levnadsstandard. Därför föreslår vi att bostadstillägget höjs med 600 kronor i månaden för de med låga pensioner.

Sverige placerar sig i EU:s toppliga när det gäller andelen äldre som arbetar och har den snabbaste ökningen i EU av antalet arbetande seniorer. I dag arbetar över 100 000 fler personer över 65 år jämfört med 2006. Under Liberalernas tid i regeringen ökade sysselsättningsgraden bland dem mellan 65 och 74 år från 10 till över 16 procent. Motsvarande siffra för Tyskland är 9 procent.

Att fler äldre jobbar allt längre upp i åren hänger samman med reformer som Alliansen genomförde vid makten. Dels har det blivit mer förmånligt för arbetsgivare att anställa äldre personer och dels har personer över 65 år som arbetar numera ett särskilt jobbskatteavdrag.

Men vi behöver göra mer. Alltför många lämnar arbetsmarknaden i förtid – i genomsnitt går svenskar i pension vid 63 års ålder. En av flera förklaringar är att det för de med låga inkomster inte alltid lönar sig att arbeta jämfört med att gå i pension. Det är inte rimligt.

Därför föreslår Liberalerna, i vår fullt finansierade vårbudget, att det förstärkta jobbskatteavdraget ska omfatta fler, även den som har fyllt 64 år. Denna skatterabatt, som beräknas kosta 300 miljoner kronor, ökar drivkraften att arbeta högre upp i åldrarna, inte minst för den som har låg inkomst.

I skarp kontrast till detta har den rödgröna regeringen aviserat att man vill höja skatten med över 2 miljarder kronor för arbetsgivare som anställer personer över 65 år. Den rödgröna regeringen vill återigen skapa ett skattesystem som sänder signalen till alla som fyllt 65 år att de ska ägna sig åt något annat än produktivt arbete. Man vill införa en särskild löneskatt för äldre, som innebär att anställningskostnaden för de äldre, såväl arbetstagare som egenföretagare, ökar med motsvarande en månadslön om året. I ett läge när vi behöver uppmuntra fler att arbeta längre väljer den rödgröna regeringen att straffbeskatta driftiga äldre och tvinga bort dem från arbetsmarknaden.

Vi ser årsrika personer som en resurs i arbetslivet med en kunskap och livserfarenhet som inte får gå till spillo. Att uppmuntra människor att arbeta längre är därför en strategisk fråga för Sverige. Full sysselsättning och fler arbetade timmar är grunden för att vi ska kunna finansiera den gemensamma välfärden, inte minst mot bakgrund av den åldrande befolkningen. Färre människor som arbetar innebär att pensionerna blir lägre och därmed riskerar regeringens skattehöjning också att påverka årsrika negativt.

För att årsrika ska kunna stanna kvar på arbetsmarknaden måste det också finnas arbetsgivare som är villiga att anställa och att samhället ser äldre människors kompetens. Så är det inte alltid i dag. Fortfarande finns det en ålderism som gör det svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden för den som i 55-årsåldern förlorar jobbet. Det är helt oacceptabelt.

De som har varit med och byggt upp vårt välstånd förtjänar också bra omsorg och bra pensioner när de nu är pensionärer. I dag finns det de, oftast kvinnor, som har låga pensioner och små marginaler när hyran är betald. I Liberalernas budget höjer vi därför bostadstillägget med 600 kronor i månaden för att öka inkomsterna för de årsrika som har låga pensioner.

Ett rikt Sverige bygger på att det ska vara lönsamt att arbeta och att anställningar ska uppmuntras. Även för årsrika personer. Vi vill se en arbetsmarknad där människor kan arbeta längre och ett arbetsliv som tar tillvara årsrikas kompetens och erfarenheter

Mats Persson (FP)
skattepolitisk talesperson

Barbro Westerholm (FP)
äldrepolitisk talesperson

Publicerad i SvD 2015-05-27