Se alla

Höj polislönerna med 4 000 kronor/månad

Tisdag 14 mars 2017

Liberalerna: Höj polislönerna med 4 000 kr/mån


Polisyrket behöver bli mer attraktivt.
I vårmotionen för 2017 kommer Liberalerna att föreslå att drygt 1,3 miljarder kronor öronmärks för en generell lönesatsning för landets poliser. Detta motsvarar en genomsnittlig lönehöjning på 4 000 kronor i månaden.

Kraftigt ökande avhopp från poliskåren
De senaste åren har antalet poliser som lämnar yrket i förtid mer än trefaldigats. Avhoppen har ökat från 135 poliser år 2010 till 467 poliser år 2016. Det finns inga tecken på att avhoppen minskar.

Allt fler tomma platser på polisutbildningarna
Vårterminen 2017 står var femte plats tom på de nya utbildningsomgångarna vid landets polisutbildningar. Målet var att 800 nya polisstuderande skulle påbörja sin utbildning, men slutsiffran blev bara 640. Polismyndigheten har varnat för att problemen med att fylla polisutbildningarna gör att målet om 21 500 poliser i slutet av 2020 kan bli svårt att uppnå.

Ett krävande yrke med låg lön
Poliser har i dag en medianlön på 32 000 kronor i månaden. Det tar dock oftast många år att komma upp i den lönenivån. En fjärdedel av poliserna tjänar under 27 500 kronor i månaden och var tionde polis tjänar 25 000 kronor eller mindre.[2] Genom att lämna yrket och gå till t.ex. bevakningsföretag eller andra uppgifter i privat sektor kan poliser ofta höja sin lön väsentligt.

Staten har ansvaret
Lönesättningen i Sverige är i allt väsentligt en fråga för arbetsmarknadens parter. I detta fall behövs politiska initiativ eftersom staten är monopolarbetsgivare. Lönesättningen ska även i fortsättningen vara individuell, men Liberalernas satsning motsvarar i genomsnitt 4 000 kronor i höjd månadslön för en polis.